Uvoz

Mihailo Savić

Režija: Ena Sendijarević / Internacionalni naziv: Import / Trajanje: 17’ / Produkcija: Holandija, 2016

Rediteljka Ena Sendijarević je poreklom iz Bosne, ali je većinu svog života provela u Holandiji. Ovaj kratki igrani film je o danu života porodice Bošnjaka u Holandiji, dakle – ova priča je lična. Prikazana je svakodnevnica oca, majke i njihovih ćerki, i kako polako uče da se snalaze u društvu koje je drugačije u odnosu na ono u kojem su odrasli.

Na ovaj osećaj “jednog dana u životu” asociraju simetrični kadrovi i 4:3 format u kojem je film snimljen, jer svaki frejm izgleda kao polariod fotografija, a sve skupa kao stari album. Sa samo 17 minuta trajanja ni jedna scena nije višak, kao što nije višak nijedan deo dijaloga, koji je upola na bosanskom a upola na holandskom, i u kojem svaka reč ima poentu i nije protraćena – iako ga ima malo. Glumci svoj tekst govore dosta suvo, bez emocije i drame, što bi postalno zamorno da film traje duže. Odsustvo muzike (osim jedne kratke klavirske numere na samom početku) zajedno sa sumornim osvetljenjem dalje doprinosi ovoj atmosferi neke hladnoće i udaljenosti, nalik na onu koji likovi osećaju u ovom stranom mestu.

Poznavanje balkanske kulture nije neophodno za gledanje ali dodaje nivo empatije za glavne likove, uz to, neke uvrede i sleng neće biti razumljiv stranim publikama. Preporučujem da trebate uvezete “Import” u vašu listu za gledanje.