Copa-Loca

Mihajlo Matković

Režija: Cristos Massalas / Trajanje: 14’ / Produkcija: Grčka, 2018

Film “Copa-Loca slikovito nam prikazuje zimi napušten turistički gradić i pustoš koja ostaje dostupna samo nekolicini lokalaca. U četrnaest minuta ovog filma, grčki reditelj Christos Massalas, upoznaje nas sa Paulinom (Elsa Lekakou), naizgled brižnom devojkom, usamljenom, čiji je život prazan, zbog čega se okreće drugim vidovima zabave.

Atmosfera filma prožeta je monotonošću napuštene “Zemlje čuda”, koju likovi razbijaju jedenjem apsurdnih količina banana ili odgovaranjem na još apsurdnije dileme glavne junakinje. (Ona je neispunjena, prožeta besom i često indiferentna.) Scene su prijatne za oči (i eventualno neki drugi organ). Slaba saturacija kadrova ide u prilog Paulininoj samoći i monotonoj atmosferi Kopa-Loke koja leti vrvi od ljudi. Akcenat je skoro uvek na pejzažu, a ne na ljudima. Priroda je dočarana slikovito, dok su likovi udaljeni od kamere, što nam stvara osećaj distance i takođe doprinosi atmosferi samoće glavne junakinje.

Paulininu samoću, koju nisu mogli da otklone ni silni ljubavnici, niti silne banane, prekida njena mama, što je ključni momenat u celom filmu, kada zaboravljamo na sam gradić… Nakon čega je opet akcenat na njemu, u poslednjoj sceni.