Pre ručka

Teodora Marković

“Pre ručka” (2016) / Trajanje: 8’ / Reditelj: Simon Sabo / Podukciija: Omega-Kreativ / Scenarista: Simon Sabo / Zemlja porekla: Mađarska

“Pre ručka” je ostvarenje mladog mađarskog reditelja Simona Saboa koji koristeći elemente drame prikazuje ograničenost ljudske humanosti u Mađarskoj 1944. godine. U želji da pomogne ljudima koji nesigurno koračaju u svoju sigurnu smrt, tročlana mađarska porodica uplašeno ali odlučno prkosi očekivanjima koja su joj dodeljena samom pripadnošću mađarskom društvu.

Odlučivši se za snimanje filma crno-belom tehnikom, reditelj primat i važnost daje zvuku u odnosu na boju, i on je, shodno tome, prateći radnju filma, u konstantnom kontrastu: od groktanja svinje i mirnog pripremanja ručka – gde svako od članova porodice obavlja svoj zadatak – do potpune suprotnosti: zvuka koračanja i vike vojnika, čime reditelj postepeno stvara tenziju i iz harmoničnog i svakodnevnog diskursa prelazi u još svakodnevniji i nasilniji. Snimajući kamerom koja u prvom planu prati kretanje devojčice i postepeno ubrzavajući njeno kretanje te na taj način stvarajući novu dinamiku u filmu, reditelj nas drži u konstantnoj neizvesnosti. Tek nekoliko trenutaka kasnije, uviđa se direktan sukob: želeći da pomogne u zadovoljavanju osnovnih fizioloških potreba poput žeđi, Mađarica biva izložena poniženju i pred gledaoce se stavlja jasna poruka, a to je da svaka vrsta humanosti i bunta mora biti sasečena u korenu i sa sobom nositi određene posledice. Kamera se polako spušta na prosutu vodu i bokal koji ostaje da leži na ulici, pokazujući na taj način da se protiv države, izgleda, ništa ne može.

Posmatrano van konteksta teme kojom se bavi, ovaj film ne zaslužuje posebnu pažnju. Snimljen je iz jednog kadra što doprinosi mišljenju da je sve prikazano baš onako kako jeste, ili jednostavno: ako nema montaže, nema ni laži. Ipak, kada je u pitanju film “Pre ručka”, taj efekat nije postignut jer su pokreti i mimika glumaca neprirodno izvedeni i evidentno isplanirani. Kako nijedan reditelj tokom snimanja filma ne zna da li će se film naći pred pasivnom ili kritičnom publikom, bitno je naglasiti istorijski kontekst u koji je film stavljen, a potrebno je i na bilo koji način objasniti povezanost određenih filmskih elemenata. To, nažalost, filmu “Pre ručka” nedostaje.