Kritični kamp u programu Kreativno mentorstvo

Kreativno mentorsvo je nesvakidašnji projekat koji već nekoliko godina okuplja oko ideje mentorstva kao alata ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Među 25 parova se ove godine, kao menti, našla i Maša Seničić, koja je osmislilila i inicirala projekat Kritični kamp tokom 2017. godine, kada se i održao pilot programa. U okviru Kreativnog mentorstva, a pod vođstvom mentora Dobrivoja Erića, rukovodioca sektora za međunarodnu saradnju u Centru za promociju nauke, tokom narednih godinu dana će promišljati – strategijski, sadržajno i strukturalno – sadašnjost i budućnost projekta Kritični kamp.