Kritični kamp na 24. Festivalu autorskog filma

Kritični kamp u okviru 24. FAF-a donosi omladinsko kritičko promišljanje o najmlađoj selekciji, Hrabri Balkan, čiji su selektori Maša Seničić i Stefan Ivančić. Hrabri Balkan će se održati u DKC-u, od 26.11. do 29.11. u popodnevnim časovima. 

Selektori programa o njemu su rekli: “Zamišljena istovremeno kao skup nekonvencionalnih poetskih glasova, te sirovih narati vnih i vizuelnih komentara na trenutak u kojem se nalazimo, u četvrtoj godini svog postojanja najmlađa selekcija Festi vala autorskog fi lma počiva na dihotomiji između večnih pitanja (poput odrastanja, samospoznaje, ljubavi, porodice, smrti ) i snažnih, mučnih preokupacija savremenog čoveka (kao što su nemogućnost komunikacije, neizvesnost, bolno i neophodno odstupanje od normi). Ne misleći o trajanju fi lmova, njihovoj formalnoj odrednici – vrsti , kao ni o biografi jama njihovih autora, pokušali smo da u četi ri dana ponudimo žanrovski i estetski raznolika treperenja koja su, čini se, inti mnija nego ikad. Time su, sasvim izvesno, i hrabrija. Balkan, ne uvek očigledan, među ovim naslovima fi gurira kao stabilna poruka i mesto prelamanja.”

Filmovi koje Kritični kamperi ove godine gledaju su: “Fundamenti” (Peter Cerovšek, Slovenija), “Tina&Sendy” (Hani Domazet, Hrvatska), “Titanijum” (Gokče Erdem, Turska), “Muk riba koje umiru” (Vasilis Kekatos, Grčka), “Prokrustova postelja” (Andrian Imparatel, Rumunija), “Dani ludila” (Damian Nenadić, Hrvatska), “Hektor Malo: Poslednji dan u godini” (Žaklin Lencou, Grčka), “Intervju” (Nermin Hamzagić, BiH), “Doma za Božić” (Tomislav Đurinec), “Ograda” (Lendita Zekiraj, Kosovo), “Maglina u obliku mrtvog konja” (Tarik Aktaš, Turska).

Generaciju 2018 Kritičnog kampa čine Moja Bulatović (Beograd), Anđelija Mijić (Bukovac), Mihailo Savić (Požarevac) i Mihajlo Matković (Gajdobra).