Mina Milošević

(1998, Požarevac) Maturantkinja Požarevačke gimnazije i polaznica seminara lingvistike u Istraživačkoj stanici Petnica. Inicirala je nekoliko lokalnih kulturno-umetničkih projekata. Piše eseje, drame i poeziju. Živi u Vordu i Ekselu. Veruje u društveni angažman i u magijsko svojstvo kafe.

LIMBO (Bašta fest)